Изберете страница

Вертикална планировка (земни работи)

При нас ще откриете възможност за механизирано изравняване и моделиране на терен. Извършваме изкопни и насипни дейности, извозваме отпадъци чрез самосвали и контейнери, предлагаме доставка на хумусна почва.

Механизирана обработка на почвата чрез обратна фреза. Обработва фино почвата, сепарира камъните, подравнява и валира. Едновременното изпълнение позволява бърза подготовка за затревяване.