Изберете страница

Затревяване с тревен чим

Тревният чим представлява предварително отгледана трева, която, за целите на озеленяването, се вади и полага на желания от Вас терен. Това е възможно най-бързия и лесен вариант да получите своята зелена морава незабавно.

Ние работим с тревен чим, отгледан в България, защото той е съобразен с климатичните и почвени особености по нашите земи. Това гарантира дълъг живот и добър вид на Вашите зелени площи.

В какви случаи се използва тревен чим

Препоръчваме го за озеленяване на частни градини, обществени паркове, детски площадки и спортни терени.

Полагането на тревен чим е също и един от най-бързите и ефективни варианти за реконструкция на вече съществуващи тревни площи.

Тревният чим – труден ли е за поставяне?

Разполагаме със специалисти и машини, които бързо ще подготвят почвата и ще поставят тревния чим. Работим по специфична технология, която позволява краищата на отделните парчета треван чим да не се забелязват, така че тревната площ да изглежда като едно цяло, а не като съставена от части.
Ако се възползвате от услугите ни, ще ви спестим доста време и труд, но ако желаете, можете да се справите и сами. Най-важното, което трябва да предвидите е колко трева ще успеете да положите за един ден и да поръчате точно количество. Ако тревният чим не се постави до 48 часа след като е изваден, той става негоден за употреба.

Какви са предимствата на тревния чим

  • Получавате своята зелена морава веднага. Мигновен резултат при по-ниски разходи.
  • Полага се по всяко време – не е нужно да чакате до пролетта или лятото. Не препоръчваме поставянето му само в най-студените зимни дни.
  • Поставя се бързо и лесно.
  • Позволява прилагането на интересни творчески решения при оформянето на зелени пространства за конкретни събития – сватби, изложения, панаири и др.

Галерия