Изберете страница

Затревяване с тревни смески

Тревните смески представляват предварително подготвена комбинация от семена на различни тревни видове. Препоръчително е да се сеят през пролетния или есенния сезон. За покълването им са необходими около две седмици.

В какви случаи се използват тревни смески

Тревните смески са подходящи за терени с различно предназначение, степен на натоварване и честота на поливане:

  • озеленяване на покривни и партерни площи;
  • озеленяване на спортни площадки и голф игрища;
  • създаване на декоративни тревни площи.

Специфики при избора на тревни смески

Изборът на подходяща тревна смеска е от първостепенно значение за добрия краен резултат – красива зелена площ.

На пазара се предлагат множество български и чуждестранни продукти, което често създава затруднения при избора за потребителите.

Ето защо нашите специалисти избират тревните смески според предназначението, което ще има тревната площ, особеностите на климата, почвата и възможностите за поливане.

Методи на затревяване с тревни смески:

  • Кръстосан ръчен посев: Позволява прецизно засяване в добре обработени терени. Използва се за по-малки площи.
  • Механизирано затревяване: Използваме професионална моторна сеялка BLEC CP36, която разрохва почвата, посява семената в норма 3-50 гр./м2, загърля и валира едновременно. По-този начин можем да засеем до 50 000 м2 на ден.
  • Хидропосев: Изключително прецизно затревяване. Чрез метода затревяваме напълно недостъпни терени, футболни и голф игрища.

Наличието на професионална техника ни дава възможност за целогодишно затревяване.

Галерия