Изберете страница

Поливни системи

Добре планираната и монтирана поливна система спестява на собствениците на паркове и градини време, труд, разходи и спомага за бързото и здраво развитие на растенията.

Проектиране на поливна система

На този начален етап, определяме водоизточниците, общия дебит, областите, за които е необходима вода. Вида напояване се избира според влаголюбивостта на растенията и разположението им в градината.

Разпръсквачите обикновено доставят много вода за кратък период от време. При капковото напояване се доставя по-малко вода за дълъг период от време.

Прецизното зониране е важно, за да не се окаже, че някои зони са твърде напоени, а други са останали сухи.

При проектирането се вземат предвид и съществуващите сгради, пътеки, подпорни стени или друг тип препятствия.

Изграждане на поливна система

Обучените ни екипи изпълняват одобрения от клиента проект до последната подробност. Те полагат и свързват тръбите и електромагнитните клапани и монтират предварително избраните подходящи за съответната градина разпръсквачи.

Всички служители преминават ежегоден курс в независима сертфицирана фирма.

Настройка на програматор и разпръсквачи

Последният етап от изграждането на една ефективна поливна система е създаването на график за поливане, който да се въведе в програматора и прецизното насочване на разпръсквачите, така че да няма загуба на вода. Винаги съобразяваме графика на поливане с вида растения, сезона, температурата, вятъра, влажността, количеството слънчева светлина и типа почва.

Така използвате оптимално наличния воден ресурс и спестяваме опасенията Ви за състоянието на растителността /няма опасност от преполиване или изсъхване на растенията/.

Галерия