Изберете страница

Покривно озеленяване

Покривното озеленяване е изключително съвременен тип озеленяване, широко разпространен в европейските и други световни екологично и същевременно индустриално развити държави. Този тип озеленяване позволява залесяване на вече застроени площи, което от една страна подобрява микроклимата, а от друга, подобрява изолационните свойства на сградите.

Разделя се на два типа: екстензивно и интензивно покривно озеленяване, в зависимост от растителността, дебелината на почвения слой и бъдещата поддръжка.

Галерия