Изберете страница

Укрепване на откоси

Основните цели на тази техника са задържане на откоси до крайното им затревяване и/или укрепване на растения с бързо развиваща се коренова система. Извършва се с помощта на биорогозки, геомрежи, хидропосев. 

Галерия

Видео