Изберете страница

Хидропосев

Хидропосяването е технология, която позволява затревяване на труднодостъпни места – ерозирали скатове, речни корита, наклонени терени, свлачищни местности, много бедни на почва терени.

Методът е идеален за обогатяване и рекултивация и осигурява качествено, бързо, евтино и не на последно място – безопасно изграждане на тревни площи при силно ерозирали или проблемни терени.