Изберете страница

Банкя 4

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Абонамента поддръжка

Галерия