Изберете страница

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, с. Айдемир

Извършена цялостна обработка на почвения слой

Заравняване на терена

Машинно затревяване

Поддръжка в тригодишен период