Изберете страница

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, с. Калипетрово

Извършена цялостна обработка на почвения слой

Заравняване на терена

Машинно затревяване

Поддръжка в тригодишен период