Изберете страница

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, гр. Тополовград

Обработка и подравняване на терен

Затревяване чрез хидропосев

За по-добро укрепване на откоса, използвахме биорогозка

Поддръжка в тригодишен период