Изберете страница

Бистрица 1

Изграждане на дренажна система

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни чимове

Засаждане на дървесно-храстова растителност

Абонаментна поддръжка