Изберете страница

Драгалевци

Почистване на терена от избуяла растителност

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни смески

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Абонаментна поддръжка