Изберете страница

ЕКСПО 2000

Изготвяне на ландшафтен проект и 3D визуализации

Изграждане на покривно озеленяване /зелен покрив/

Изграждане на градина в японски стил

Засаждане на дървесно-храстова растителност

Затревяване

Цялостна поддръжка на паркови части