Изберете страница

Св. Синод – цялостно озеленяване

Почистване на терена от избуяла растителност

Премахване на опасни дървета

Изграждане на Автоматизирана подземна поливна система /АППС/

Вертикална планировка

Затревяване

Засаждане на дървесно – храстова растителност

Засаждане на цветя и създаване на алпинеуми