Изберете страница

Сградa “Вселена” – “АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД

Изготвяне на ландшафтен проект и 3D визуализации

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Засаждане на дървесно-храстова растителност

Затревяване чрез хидропосев

Цялостна поддръжка

Галерия

Видео