Изберете страница

Софийска Духовна Семинария “Св. ЙОАН РИЛСКИ” – Общежитие

Вертикална планировка /обработка на терена/

Полагане на тревни чимове

Засаждане на декоративна растителност

Цялостна поддръжка на парка