Изберете страница
Храм-паметник „св. Александър Невски“:

Храм-паметник „св. Александър Невски“:

Храм-паметник „св. Александър Невски“:

Създаване на цветна аранжировка, включваща изграждане на рамка от живи цветя за икони в храма, по повод празничните литургии за Възкресение Христово и Рождество Христово

Аранжиране на букети

Софийска Духовна Семинария “Св. ЙОАН РИЛСКИ” – Общежитие

Софийска Духовна Семинария “Св. ЙОАН РИЛСКИ” – Общежитие

Софийска Духовна Семинария “Св. ЙОАН РИЛСКИ” – Общежитие

Вертикална планировка /обработка на терена/

Полагане на тревни чимове

Засаждане на декоративна растителност

Цялостна поддръжка на парка

Св. Синод – цялостно озеленяване

Св. Синод – цялостно озеленяване

Св. Синод – цялостно озеленяване

Почистване на терена от избуяла растителност

Премахване на опасни дървета

Изграждане на Автоматизирана подземна поливна система /АППС/

Вертикална планировка

Затревяване

Засаждане на дървесно – храстова растителност

Засаждане на цветя и създаване на алпинеуми