Изберете страница
Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, с. Калипетрово

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, с. Калипетрово

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, с. Калипетрово

Извършена цялостна обработка на почвения слой

Заравняване на терена

Машинно затревяване

Поддръжка в тригодишен период

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, с. Айдемир

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, с. Айдемир

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, с. Айдемир

Извършена цялостна обработка на почвения слой

Заравняване на терена

Машинно затревяване

Поддръжка в тригодишен период

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Кнежа

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Кнежа

Биологична рекултивация на депо за отпадъци, гр. Кнежа

Обработка и подравняване на терен

Затревяване чрез хидропосев

Поддръжка в тригодишен период

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, гр. Тополовград

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, гр. Тополовград

Биологична рекултивация на депо за отпапдъци, гр. Тополовград

Обработка и подравняване на терен

Затревяване чрез хидропосев

За по-добро укрепване на откоса, използвахме биорогозка

Поддръжка в тригодишен период

Поливна система и реконструкция на зелени площи, с. Горна Малина

Поливна система и реконструкция на зелени площи, с. Горна Малина

Поливна система и реконструкция на зелени площи, с. Горна Малина

Цялостно изграждане на Автоматизирана подземна поливна система /АППС/ с площ над 11 декара

Частично затревяване на площи

Доставка и засаждане на декоративна растителност