Изберете страница
Драгалевци

Драгалевци

Драгалевци

Почистване на терена от избуяла растителност

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни смески

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Абонаментна поддръжка

Княжево

Княжево

Княжево

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни смески

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Изграждане на алпинеуми

Галерия

Бистрица 1

Бистрица 1

Бистрица 1

Изграждане на дренажна система

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни чимове

Засаждане на дървесно-храстова растителност

Абонаментна поддръжка