Изберете страница
Банкя 4

Банкя 4

Банкя 4

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Абонамента поддръжка

Галерия

Банкя 1

Банкя 1

Банкя 1

Реконструкция на АППС /поливна система/

Засаждане на декоративна растителност и цветя

Изграждане на алпинеуми

Реконструкция на тревни площи

Галерия

Пролеша

Пролеша

Пролеша

Почистване на терена от избуяла растителност

Изграждане на АППС /поливна система/

Вертикална планировка /обработка на почва/

Доставка и разстилане на хумусна почва

Затревяване чрез тревни смески

Засаждане на дървесно-храстова растителност и цветя

Изграждане на алпинеуми

Абонаментна поддръжка

Галерия